Εκτύπωση

Κύριες Δράσεις

Posted by Agrogos
on 06 Ιανουάριος 2014

Η Αγρωγός Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα υλοποιήσει τις ακόλουθες πέντε κύριες ομάδες δράσεων.

1. ΜΕΛΕΤΕΣ

2. ΔΙΚΤΥΩΣΗ


3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ–ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ