Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία"

on 31 Ιούλιος 2014

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 2014 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για 900 θέσεις.

Εφόσον οι 900 θέσεις καλυφθούν πριν από την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων (δηλαδή πριν από τις 21 Αυγούστου 2014), η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι μετά την αυτόματη λήξη, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικών 900 θέσεων και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 21 Αυγούστου 2014. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής τους, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

Δικαιούχοι στο πρόγραμμα είναι όσοι:

  • έχουν την ιδιότητα του ανέργου
  • έχουν ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ
  • έχουν ελληνική υπηκοότητα
  • διαθέτουν ΑΦΜ και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  • είναι ηλικίας 18-35 ετών
  • έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ από την ημερομηνία της δημοσίευσης και μετά (οι άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη, μπορούν να προβούν το αργότερο εντός 2 μηνών από την θετική αξιολόγηση της αίτησης τους)

Στο πρόγραμμα  μπορούν να υπαχθούν και ατομικές επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), με την προϋπόθεση ο δικαιούχος να μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 51% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000,00 €. Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα του εκάστοτε εξαμήνου, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι και από τις 11 περιφέρεις της χώρας (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνονται μόνο ηλκετρονικά εδώ>>

Για να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και τα επίσημα έγγραφα, πατήστε εδώ >>

Facebook