''Νέοι Αγρότες'': ναι... στα μεταχειρισμένα μηχανήματα

on 24 Απρίλιος 2014

Ο νέος γεωργός κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχει παραστατικά διαθέσιμα προς έλεγχο και οι δαπάνες να έχουν καταγραφεί στο απλό λογιστικό σχέδιο.

Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται δεκτή η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων για τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου (μη επιδοτούμενα από Σχέδιο Βελτίωσης).

Ιστοσελίδα δημοσίευσης, εδώ >>

Facebook